Welkom

Als studenten van de opleiding bachelor toegepaste psychologie kregen wij als opdracht in het vak Informatievaardigheden om opzoekingen te doen rond het thema burgerschap en burgerparticipatie. Dit gebeurde in een aantal stappen.
We begonnen met een algemene onderwerp verkenning waarbij we zochten naar allerlei trefwoorden en thema's die relevant waren aan ons thema. Daarna werkten we met een basistekst die aan een aantal criteria moest voldoen om zo verder info te verzamelen. We zochten naar een aantal organisaties die zich inzetten voor burgerschap en burgerparticipatie. Er werd verwacht dat we opzoekwerk deden naar het beleid omtrent dit thema, ook zochten we naar statistieken die de toestand weergeven. Doorheen onze opzoekingen kwamen we in contact met verschillende specialisten die zich inzetten hieromtrent, op deze site vind u er een overzicht van.

woordwolk.png