Juliette Beaucarne
38668227_989098097965499_1537370886334578688_n.jpg

Beste

Mijn naam is Juliette Beaucarne, ik studeer Toegepaste Psychologie aan de hogeschool Vives te Kortrijk. Ik heb deze opleiding gekozen omdat psychologie een boeiende wetenschap is, die voortdurend in ontwikkeling is. De mogelijkheden met een diploma psychologie zijn immers eindeloos. Psychologie wordt overal in onze maatschappij gebruikt en gewaardeerd.

Na mijn bachelor Toegepaste Psychologie zou ik graag nog een master in de Criminologie of Psychologie behalen, graag zou ik later in een gevangenis werken. Ik zou graag werken op meerdere afdelingen met verschillende soorten gevangen: van kleine boeven tot moordenaars en verkrachters. Begrijpen waarom iemand heeft gedaan wat hij heeft gedaan, puzzelen om te snappen waar het in hun leven verkeerd gegaan is. Ik ben geïnteresseerd in de mens achter het delict. Om die reden wil ik graag gevangenispsycholoog worden.

We hebben als groep in de les informatievaardigheden moeten werken rond een thema: “burgerschap en burgerparticipatie”. Geen gemakkelijk thema, het is wat abstract. Na wekenlang werken hebben we er veel meer zicht op, hebben we geleerd hoe we bronvermeldingen maken volgens de APA-richtlijnen. Door de verschillende opzoekingen hebben we geleerd waar te zoeken wanneer we betrouwbare wetenschappelijke bronnen zoeken. De opdracht was leerrijk, en we zijn wat kennis rijker.

Hieronder heb ik een schema geplaats die een goed beeld geeft over wat burgerschap inhoud.

schema-actief-burgerschap2.png We spreken over maatschappelijke participatie wanneer burgers participeren aan de arbeidsmarkt, het vrijetijdsaanbod, de publieke dienst- en hulpverlening. Actief burgerschap betekent dat burgers activiteiten, bewegingen of verenigingen beheren die een autonome positie innemen tussen de private sfeer, de profit sector (markt) en de overheid. Burgers doen aan politieke participatie wanneer ze beleidsprocessen mee beïnvloeden, op eigen initiatief of op initiatief van het bestuur. Politieke participatie kan enerzijds de vorm aannemen van een rechtstreekse deelname aan de politiek zoals lidmaatschap aan een politieke partij of het vervullen van een politiek mandaat. Anderzijds kunnen burgers ook de politieke besluitvorming beïnvloeden door deel te nemen aan een adviesraad, een actiegroep op te richten of een tevredenheidsenquête in te vullen. Dit zijn onrechtstreekse vormen van politieke participatie.