Sarah Tack

Hallo

Mijn naam is Sarah Tack. Als studente aan de Vives hogeschool te Kortrijk had ik de opdracht om over het thema burgerschap en burgerparticipatie opzoekwerk te verrichten voor het vak informatievaardigheden. In het begin had ik niet gedacht dat dit zo een ruim thema was. Ik heb door de verschillende opzoekingen zeker dingen bijgeleerd hieromtrent.

Ik heb voor de opleiding toegepaste psychologie gekozen omdat ik bij deze opleiding wist dat je de afstudeerrichting schoolpsychologie hebt. Aangezien ik graag bezig ben met kindjes en voldoening vind om met jonge kinderen om te gaan was mijn keuze snel gemaakt.

Als toekomstig psychologisch consulent vind ik het vooral belangrijk dat iedereen een plaats in de soms harde maatschappij kan vinden en zich op een volwaardige manier kan ontplooien. Later zou ik graag werken als zorgcoördinator in een basisschool en vind ik het dan ook belangrijk dat jonge kinderen van jongs af aan een plaats in de samenleving hebben, dat ze mee kunnen participeren en dat ze niet buiten beschouwing gelaten worden want de jeugd is de toekomst van morgen.