Specialisten
Jan Peter Balkenende Hij is een Nederlands hoogleraar en CDA-politicus. Hij was van 22 juli 2002 tot 14 oktober 2010 minister-president. 266px-Jan_Peter_Balkenende_2006.jpg
Zygmunt Bauman Hij was een Pools-Britse socioloog en filosoof van Joods afkomst. In de jaren tachtig verwierf hij bekendheid met zijn boeken over moderniteit.
Basil Bernstein Bernstein was een Britse socioloog. Hij was bekend voor zijn werk in de sociologie van het onderwijs. Hij werkte aan socio-linguïstiek en aan de connectie tussen de manier van spreken en sociale organisatie. Info.png
Tony Blair Hij is een Brits politicus en adviseur, hij was premier van het Verenigd Koninkrijk van 1997 tot 2007 voor de Labour Party.
Christien Brinkgreve Brinkgreve is hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Naast dit werk schrijft ze ook. Ze legt verbindingen tussen verschillende vakgebieden en maakt complexe onderwerpen toegankelijk. Ze schreef verschillende boeken en arikelen in wetenschappelijke en literaire tijdschriften. Ze is ook gastdocent aan verschillende universiteiten, ze houdt lezingen en geeft cursussen.
Alain de Bottom Hij werd geboren in Zurich, Zwitserland in 1969 en woont nu in Londen. Hij is een schrijver van letterkundige boeken die worden omschreven als een 'filosofie van het dagelijks leven.' Hij heeft geschreven over liefde, reizen, architectuur en literatuur. Zijn boeken zijn de bestsellers in 30 landen. alain-de-botton-speaker_0.jpg
Joep Dohmen Hij is een hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, vooral zijn publicaties over levenskunst maakte hem bekend.
Emile Durkheim Durkheim werd geboren op 15 April 1858 te Frankrijk en liet het leven in Parijs op 15 November 1917. Hij was een Franse sociale wetenschapper die een krachtige methodiek waarbij hij empirisch onderzoek ging combineren met een sociologische theorie. Hij wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de Franse school van sociologie.
Amitai Etzioni Hij is een Joods-Israëlisch-Amerikaanse socioloog en publieksintellectueel, vooral bekend vanwege zijn voorkeur voor het communisme. Hij gaat ervan uit dat er van de burger geëist wordt dat hij niet alleen zijn eigen rechten, maar ook zijn verantwoordelijkheden kent, dat hij zich inzet voor de gemeenschap en dat privacy soms moet wijken voor andere “ aughogere” belangen.
Frank Furedi Furedi is hoogleraar sociologie aan de universiteit van Kent. Hij is ook auteur van diverse boeken over imperialisme, rassenrelaties, onderwijs, terrorisme en angst. Hij is de meest geciteerde socioloog in de Britse pers.
Garrett Hardin Vooraanstaand en controversieel Amerikaans ecoloog. Hij werd vooral bekend met zijn artikel 'The Tragedy of the Commons' & zijn focus lag op de problematiek rond de overbevolking. Garrett_Hardin.jpg
Guusje Ter Horst Minister van Binnenlandse zaken (2007-2010). Was lid van de partij PvDA.
Herman Tjeenk Willink Hij was vice-president van de Raad van State (1997 tot 2012).
Immanuel Kant Hij is geboren op 22 april 1724 te Köningsberg, Duitsland. Hij verliet ons op idem te Köningsberg. Zijn hoofdwerken zijn: Kritiek van de praktische rede (1781); Kritiek van het oordeelsvermogen (1790). Hij heeft een opleiding gevolgd in theologie, filosofie en natuurwetenschap aan de universiteit van Köningsberg.
John Locke Hij is geboren te Wrington, Engeland op 29 augustus 1632. Hij overleed te Oates, Engeland op 28 oktober 1704. Hoofdwerken van hem zijn: Brief over tolerantie (1689); Two Treatises on Government (1689); An Essay concerning Human Understanding (1690). Hij heeft de opleidingen medicijnen en filosofie aan Christ Church, Oxford gevold.
Robert Putnam Hij is een Amerikaanse politicoloog en hoogleraar bestuurskunde aan de Harvard-universiteit, daarnaast is hij hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Manchester in Engeland.
Jozef Ritzen Ritzen is een Nederlands econoom en sociaaldemocratisch politicus. Hij had aanstellingen aan de Erasmus Universiteit, de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Californië-Berkeley. Later werd hij minister van Onderwijs en Wetenschappen. Daarna werd hij voor een maand minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Nog later werd hij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hij was verantwoordelijk voor de invoering van de studentenkaart en de prestatiebeurs. Na zijn ministerschappen werd hij een van de vicepresidenten van de Wereldbank. In 2003 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht.
Paul Dekker Hij is een SCP-onderzoeker. Hij is hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving en ook hoogleraar Civil society aan de Universiteit van Tilburg.
Paul Scheffer Scheffer was vroeger journalist, onder andere als correspondent in Parijs en Warschau. Hij studeerde af in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was ook partij-ideoloog van de Partij van de Arbeid. Nu is Scheffer een Nederlands publicist en hoogleraar. Hij is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij is medewerker van het NRC Handelsblad. Hiervoor schreef hij verschillende artikels, onder andere Het multiculturele drama. Hij schreef ook boeken en essays: Het land van aankomst, Alles doet mee aan de werkelijkheid, De vrijheid van de grens.
Michael Steven Schudson Het is een Amerikaanse socioloog en geleerde op het gebied van de journalistiek. Hij onderzoekt de rol van de journalistiek in de samenleving en de betekenis ervan voor de democratie. Zo beschrijft hij de pers als: “een noodzakelijke instelling die wij waarschijnlijk nooit zullen liefhebben.
Alain Storme Hij is stafmedewerker bij samenlevingsopbouw in Brussel. Hij werkte meer dan dertig jaar voor deze organisatie, 32 jaar om precies te zijn. Het is een organisatie die samen met maatschappelijk kwetsbare groepen werkt aan verandering in de samenleving. Na zijn pensioen wou hij zijn kennis niet laten verloren gaan en schreef hij een boek. Hij is vooral gespecialiseerd in armoedebestrijding, verzet en stadsvernieuwing. Alain%20Storme.png
Herman Wijffels SER-voorzitter en toenmalig kabinetsinformateur en Nederlandse econoom. Momenteel is hij co-voorzitter van Worldconnectors en hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht. wijffels-e1442575496583-315x360.jpg
Herman Tjeenk Willink Geboren in Amsterdam, 23 januari, 1942. Nederlands voormalig politicus en ex-topambtenaar van de Partij van de Arbeid (PvdA) 16_herman_tjeenk_willink.jpg?itok=G0U3spT-