Statistieken
statistiek%20werkzaamheid.png Deze grafiek duid het procent werkenden aan op basis van handicap en leeftijd. De gele kleur staat voor werkenden zonder handicap en komt overeen met ongeveer 50% rond de leeftijd van 20-24 jaar, rond de leeftijd van 50- 54 is het ongeveer 70% mensen die werken. Je kan ook nog aflezen hoeveel procent er wel werkt met handicap, niet werkend met handicap en niet werkend zonder handicap.
statistiek%20scheiding.png Dit gaat over de beleving van kinderen en hun leefsituatie bij gescheiden ouders. Deze grafiek heeft aan op welke manier scheiding het kind meemaakte aangeduid met de leeftijd en hoeveel procent dit is. Bv. Ongeveer 15% maakte een echtscheiding mee op de leeftijd van 17 jaar.
Schermafbeelding%202018-12-11%20om%2010.15.53.png Het onderwerp is ‘Inburgering in Vlaanderen: instroom meerderjarige nieuwkomers naar EU+/niet EU+’. De grafiek toont dat bijvoorbeeld in 2009 15999 meerderjarige nieuwkomers ingestroomd zijn naar niet-Europese landen.
Schermafbeelding%202018-12-11%20om%2010.16.22.png Het onderwerp van de grafiek is ‘Inburgering in Vlaanderen: instroom naar nationaliteit en geslacht’. De instroom van meerderjarige nieuwkomers bleef een aantal jaren schommelen rond de 30 000 mensen op jaarbasis. In 2010 en 2011 piekte de instroom tot ongeveer 40 000. In 2012 daalde het terug tot 36 822. Er was een algemene daling van ongeveer 10%.
Schermafbeelding%202018-12-15%20om%2011.48.50.png Het onderwerp van de grafiek is ‘Sociaal burgerschap in internationaal perspectief’. De figuur toont aan dat Vlaamse jongeren dichter aansluiten bij het internationale gemiddelde wat betreft sociaal burgerschap. Toch zijn de Vlaamse scores voor sociaal burgerschap nog steeds lager dan de gemiddelde internationale scores bij dit burgerschapsideaal. Vooral in de Latijns-Amerikaanse landen behalen de jongeren hoge scores. Noord-Europese landen en Nederland scoren laag.
statistiek.png Deze statistiek geeft weer hoe de politieke kennis onder jongeren beheerst wordt, de Vlaamse jongeren scoren gemiddeld goed, de scores zijn ook gestegen tussen 2009 en 2016. Het onderzoek dateert van 2016 en afgenomen bij ruim 4.100 leerlingen, de doelgroep is de groep jongeren van het zesde leerjaar. De studie werd afgelegd door de ICSS. International Civic and Citizenship Education Study is een internationaal vergelijkende studie van burgerschapseducatie en burgerschap bij jongeren. Deze statistiek is te vinden op de site van “ Vlaanderen is onderwijs en vorming”, bij internationaal vergelijkend onderzoek.
artikel.png Dit is een artikel waarin cijfers vermeld staan over hoe jongeren denken over politiek. Het artikel en de cijfers dateren van 2000, de doelgroep zijn jongeren. Het artikel is geschreven door Wim Vermeersch, de hoofdredacteur Samenleving & politiek en medewerker Stichting Gerrit Kreveld.
2.png Dit is een artikel die een statistiek vermeld over de gemiddelde score per land op de kennistoets over burgerschap. De doelgroep is jongeren.
Vlaamse%20statistieken%20inburgering%20en%20integratie In deze tabel kan je het aantal personen van buitenlandse herkomst in België zien over een tijdsspanne van 2009 tot 2016.
Onderwijsgrafiek%20_%20Gemiddelde%20score%20per%20land%20op%20de%20kennistoets%20over%20burgerschap.jpg Onderwijsgrafiek #114 – Burgerschap. De cijfers representeren de gemiddelde score per land op de kennistoets over burgerschap. De kennistoetsen werden op internationale scholen afgenomen en daaruit blijkt dat Nederlandse leerlingen kennis hebben van politieke en maatschappelijke onderwerpen. Europees gezien blijft de kennis van de Nederlandse leerlingen gemiddeld. Daar valt het op dat vooral de leerlingen uit Scandinavische landen veel kennis bezitten over politieke en maatschappelijke onderwerpen. Scholen zijn sinds 2006 verplicht aandacht te schenken aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Onderzoek dat de onderwijsinspectie sinds 2006 uitvoert, toont aan dat de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs langzaam verloopt. Dus, is het duidelijk dat de doelgroep hier het onderwijs is. De grafiek gaat over de kennis van leerlingen over burgerschap, dit is internationaal getest. De grafiek werd opgemaakt in 2009 en is een staafdiagram.